9 กุมภาพันธ์ 2562 ‘ค่าฝุ่น’ลดลงต่อเนื่อง คพ.คาดพรุ่งนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/394342

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ สำหรับการดำเนินงาน 1. คพ. ร่วมกับ บก.จร. กทม. ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะ อย่างต่อเนื่อง 2. บก.จร. ตั้งจุดตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 17 ชุด (ติดภารกิจ 3 ชุด) รายละเอียดผลการจับกุม ดังนี้ ยอดการจับกุม ทั้งหมด 499 ราย แบ่งเป็น รถตาม พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ไม่ผ่าน 318 ราย, รถตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ไม่ผ่าน 181 ราย 3. กทม. กวาดล้างทำความสะอาดถนนบริเวณแยกโบสถ์แม่พระฯ ถนนดินแดง เพื่อลดฝุ่นละออง 4. กรมชลประทาน จัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำ ร่วมปฏิบัติการกับ กทม. ทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) ตั้งแต่ถนนหน้าสถานีดับเพลิงสุทธิสารถึงสามเหลี่ยมดินแดง ถนนพหลโยธิน (เลขคู่) และถนนแยกไฟแดงซอยมันลาภถึงคลองสุดพื้นที่แขวงท่าแร้ง ทั้งนี้ คาดการณ์สถานการณ์ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้มาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้